Fundamentalną ideą przy nabyciu nowego mieszkania nie używanego jest zbadanie kto jest jego rzeczywistym posiadaczem. Możesz na przykład to ustalić za pomocą księgi wieczystej lokalu. Czasami opowiada się o tym, że lokum chcieli wysprzedać najemcy, jacy mają prawo w nim przebywania, aczkolwiek nie są jego rzeczywistymi właścicielami. Nie każde domostwo posiada nadmieniony powyżej, ustalenie w księdze wieczystej, tak wzorcowo przypuszczalnie może być w zdarzeniu mieszkania spółdzielczego majątkowego z prawem do lokum, wtenczas w takiej okoliczności powinno się poprosić posiadacza mieszkania o zaświadczenie mające jego prawo do domostwa, takie zaświadczenie może być sporządzone w postaci aktu notarialnego. Sprawdzenie ksiąg wieczystych ma jeszcze jedną korzyść, a zwłaszcza uskutecznia weryfikacji czy domostwo oby z pewnością nie jest zadłużone, na przykład przypuszczalnie może być obciążone zadłużeniem w kształcie debetu hipotetycznego, wówczas przed samym nabyciem mieszkania należy zatroszczyć się aby wszystkie figurujące w niej kredyty zostały zawczasu skreślone.

Następna bardzo ważną sprawą przy kupnie mieszkania z drugiej ręki jest to, czy siedlisko nie jest obciążone porozumieniem dożywocia, umocnioną przez kodeks cywilny. Adnotacja w kodeksie obejmujący takie umowy, w jakich opowiada się o tym, że w zamian za wysiedleniem majątku posesji, nabywca zobowiązany jest do zapewnienia zbywcy dożywotniego wyżywienia. W codziennym życiu naznacza to tyle, iż persona bardzo bliska posiadacza mieszkania, zamieszkująca w jego lokalu również posiada rozporządzenie pomieszkiwać w nim aż do końca życia, niezależnie od tego kto jest właścicielem lokum.

W takim przypadku, jeśli miałoby dostać się do transakcji sprzedaży, wtenczas persona z bezkresnym prawem zamieszkiwania, jest zobowiązana wyrazić akceptację na sprzedaż, w odmiennym wypadku bez jej przyzwolenia, rozsprzedaż, lokalu jest obarczona wadą praworządną.