Sposobności kompresora olejowego faktycznie można opisać na zasadzie jego wiadomości technicznych. Fundamentalnym parametrem jest ciśnienie pracy. Powszechne kompresory przekazują ciśnienie o liczbie do nastu barów, co określa liczbę zezwalającą na scalenie większości urządzeń technicznych. Modele do czynności specjalistycznych obrazują się możnością kreowania maksymalnego ciśnienia w miarze parunastu barów. Znaczącym parametrem dla spożytkowania kompresora olejowego jest efektywność kalkulowana objętością powietrza, jakie rzeczywiście może wydać akcesorium w czasie jednej chwili przy zadanym ciśnieniu. W owym wypadku wszystko zależne jest od zorganizowania urządzenia, jakie będziemy pragnęli napełnić.

Dla właściwej funkcji godzi się zorganizować się w rodzaj o mocy przerobowej co najmniej paru litrów na minutę. W przypadku starszej generacji narzędzi będziemy zmuszeni mocniej zwracać zaciekawienie na potrzeby zakupowanych sprzętów, ażeby podczas czynności nie przyczyniało się do spadków ciśnienia. Na wydajność kompresora agitacje posiada energia motoru.

Im powiększona, tym naturalnie więcej będziemy sposobni żądać od akcesorium. Charakter funkcji sprzętu ma także znaczenie przy wyborze właściwej objętości pojemnika, która naliczana bywa w litrach.