Wybierając się w wyprawę z dziećmi, głównie za granicę ojczystego państwa trzeba ukierunkowywać uwagę czy w zajazdach gościnnych są place przyjemności, lub dziecięce lokale a także sposobności stymulacji. Stąd te elementy w hotelach są tak ważne? Bowiem, podopieczni potrzebują stałej stymulacji pobudkami, wyłącznie przy takiej okazji możliwy jest zupełny rozwój. Wakacje to także czas na rozwój dziecięcej dociekliwości. Rodziciele wyprawiający się w wyprawę z małoletnimi, powinni w bezwarunkowy sposób zweryfikować czy w wytypowanym motelu figuruje fachowy, pomysłowy plac zabaw, lub minimalny lokal dla dzieci. W wspomnianych obszarach prawdopodobnie mogą być dzieci wspólnie z rodzicielami albo dzieci przypuszczalnie mogą pozostawać pod asekuracją wykwalifikowanych opiekunów.

Wielokrotnie motele oferują swoją pieczę w dziecięcych klubikach a również na placach przyjemności dla małoletnich od dwóch lat. Oprócz wspomnianych lokali a także placów rozrywki, opłaca się sprawdzić czy na terenie hotelu są urządzane stymulacje dla dzieci, podczas których dzieci razem karykaturują, kolorują, bawią się a też uczęszczają w różnorakich kwizach z nagrodami.

Wspaniale wyekwipowani w wiedzę opiekunowie spowodują, iż w okresie wakacji dzieci nazbierają ogrom praktyk, a także urzeczywistnią wszystko aby obecność w zajeździe gościnnym nie stała się nieznośną dla dzieci pospolitą nudą.