Wzmożona senność oraz apatia kierowcy mogą bywać pobudką wypadków podczas podróży. Aczkolwiek pacjenci mocujący się z bezsennością ciągłą nie stanowią większego ryzyka dla uczestników ruchu drogowego. Ich faktycznym problemem nie bywa ospałość w czasie dnia, lecz zwiększone pobudzenie. Możność snu pozostaje zmniejszona oraz realnie nie mogą odpoczywać ani nawet w ciągu nocy, ani w przeciągu dnia.

Podtrzymywanie się takiego położenia bywa niebezpieczne dla kondycji fizycznej. W rzeczywistości może objawiać się w zarysie niedomagań somatycznych, nadciśnienia, depresji bądź lęków. Jedynie człon pacjentów z apatią, jaka wyczuwa senność w czasie dnia, może bywać ryzykiem dla towarzyszy ruchu na autostradach. Ospałość w czasie podróży to wielkie niebezpieczeństwo, jakie tyczy się automobilistów, którzy cierpią na nadmierną ospałość a więc hipertonię, a przede wszystkim na narkolepsję. Niedyspozycja charakteryzuje się niespodziewanym, mimowolnym zaśnięciem, jakiemu może asystować również odrętwienie mięśni. Narkolepsja bywa akceptowana jako okoliczność sterująca w incydencie drogowym wykonanym przez automobilistę, który na nią cierpi.