Za fundamentalne urządzenie do cięcia sklejek z drewna przyjmuje się wyrzynarkę. Ale wyrzynarką nie wyłącznie prawdopodobnie można stosować do wycinania sklejek drewnianych, jednakże także z gumowatego aluminium oraz materiału. Za pomocą laubzegi można kroić zwyczajne prążki przecięcia, a też pasy przecięcia o niesystematycznym kształcie na przykład w formie krzywizn czy też łamańców. Za pomocą przypomnianego aparatu można wykroić też okrągłe, czworokątne jak też nieregularne otwory.

Z gwarancją można stwierdzić, iż wyrzynarka jest niedocenionym aparatem nie wyłącznie do wycinania płyt, lecz szczególnie jest niezbędnym sprzętem w każdorazowym warsztacie entuzjasty. Istnieje kilka norm w trakcie skrawania sklejek za pomocą laubzegi. Główna zasada dotyczy odpowiedniego umieszczenia laubzegi. W powiązaniu z powyższym, w czasie cięcia płoza wyrzynarki powinna być dociśnięta do skrawanej płyty. Znaczące jest, aby w czasie cięcia sklejki, wyrzynarka nie wpadła w którekolwiek drgania, gdyż przypuszczalnie może to przyczynić się i spowodować przepołowienie klinga. Jeżeli będziemy pragnęli obcinać tafle stosunkowo stwardniałe, wtenczas powinno się uruchomić na laubzedze najsłabszy tor, wyłącznie z niemocną szybkością odsuwu brzeszczotu można wyciąć wymarzony strukturę.

Tymczasem im nasz materiał jest sprężystszy, tym tok musi być wyższy. Sterując wyrzynarkę, nie powinno się nadmiernie uwijać bardziej postarać się sukcesywnie ciąć płytę w równoczesnej wartkości. Przy specjalistycznym obcinaniu tafli z pełnego drewna zaleca się wykorzystywać wysokiej jakości cyrkiel.