Aby doskonalej objąć konstrukcję motoru napędowego do sporej wielkości bramy przesuwnej i tym samym uniknąć zawodu, trzeba skierować koncentrację na kilka elementów kompozycyjnych. Szczególnie należy zapamiętać, że brama rozsuwana samonośna to specyficzny kształt stopowy lub aluminiowy, który posiada otwór na środku. Na tak wykonanej konstrukcji bramki wspiera się zupełna podstawa aparatu niezależnego. Dodatkowo, duża brama rozsuwna jest wykonana na minimum kilku zespołach dużych wózkach jezdnych, które są zbudowane z pełni łożyskowych zwojów. W takim razie prawidłowa działalność motoru od bramy jest uzależniona od doskonale wykonanych przypomnianych wyżej części, a też od optymalnie uregulowanej bramy.

Idealne korelowanie napędu i sporej wielkości bramy garażowej jest zależne od należytego skonstruowania wspomnianej dużej bramy, niekiedy też od precyzyjnego zamontowania bramy. Montując siłownik do bramki garażowej zwłaszcza należy zatrzymać odpowiednią wspominaną już wcześniej głębokość na której pozostanie rozlany beton, jak także stale nie można puścić w niepamięć i zapomnieć o obszarze przemarzania gruntu, w związku z powyższym, zanadto powierzchowny rudyment prawdopodobnie może wyrządzić podniesienie się struktury zimą jak też bezwiedne opadanie w okresie letnim. Architekt bramy wjazdowej powinien zatroszczyć się o należytą grubość tablicy jak też o przelot do skierowania aparatury elektronicznej, tak ażeby siłownik do naszej bramy swobodnie mógł pracować bez dodatkowego rozkuwania urzeczywistnionego trzonu.

Zalecamy sprawunek wysokiej jakości łożysk i zwojów, nieodzownych do instalacji napędu do bram. Na przypominanym etapie nie należy zbytnio oszczędzać, bowiem nie poprawnie dobrane fragmenty szybko prawdopodobnie mogą zużyć się i pokazać się z niepoprawnie hałaśliwą pracą bramki.