Sposobności kompresora olejowego faktycznie można opisać na zasadzie jego wiadomości technicznych. Fundamentalnym parametrem jest ciśnienie pracy. Powszechne kompresory przekazują ciśnienie o liczbie do nastu barów, ...